O našej spoločnosti

Budova

INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. bola založená v roku 1991, ako jedna z prvých audítorských firiem na Slovensku.

Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam sa naša audítorská firma stala vysokokvalifikovaným poradcom a pomocníkom v oblasti účtovania, hospodárenia, daní.

Schopnosť audítora posudzovať funkčnú spoľahlivosť účtovania a všetky činnosti s tým súvisiace, vyžaduje komplexné vedomosti všetkých zamestnancov, t.j. audítorov, asistentov audítora. Tieto znalosti sú sústavne dopĺňané školeniami, konzultáciami so zahraničnými expertmi a vlastnými skúsenosťami.

Tým chráni záujmy vlastníkov firmy, akcionárov, veriteľov, zamestnancov, zákazníkov, ako aj iných zúčastnených. Ako účastník podnikateľského diania podlieha audítor istým právnym a eticko-morálnym normám. Verejnosť a zákazníci sú veľkou mierou odkázaní na jeho dôveryhodnosť, ktorá je v podstate založená na jeho odborných vedomostiach a objektivite, čo sa prejavilo spokojnosťou s našou prácou u doterajších zákazníkov.

Spoločníci:

Ing. Lenka Naňová, Ing. Milan Mráz

Audítori:

Ing. Lenka Naňová, Ing. Milota Antalová

Asistenti audítora:

Ing. Petra Mojžišová, Ing. Ivana Pancáková

Asistenti:

Radoslava Strhárska